Thông tin bai viết của hà

Thông tin bai viết của hà

bạn thử xem qua vi deo và  xem bài hương dẫn làm của các bạn khác

rôi thừ hiểu xem ntn nhé

 

minh sẽ tạo tai khoản bạn làm thử , cô giắng học và làm thử, để hôm sau găp minh sẽ hương dân và sửa sai ,

ấn link sau để đăng nhập : https://thuenguoilaixe.com/wp-admin

tên đăng nhập : toilamduoc

mật khẩu : phaiphandau

 

link tư khóa : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sAlEW_wwdyX2Gg9nlUDCpCILsap8DENlo65ZSLhzv4s/edit?usp=sharing

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *